בקשה למחיקת רישום פלילי

אדם אשר הורשע בהליך פלילי כלשהו, ייענש על פי גזר הדין שהוטל עליו, בהתאם לנסיבות המקרה וניהול תיק פלילי בבית משפט. עם זאת, גם בתום ריצוי עונשו (אם בקנס, בעבודות שירות או במאסר בפועל), הוא ימשיך להסתובב עם "גיבנת", מכיוון שהרשעה פלילית נרשמת במרשם ייחודי הנקרא "המרשם הפלילי".

המרשם הפלילי הוא למעשה קובץ נתונים ענק, הכולל את כל האזרחים שהורשעו בפלילים, כולל סוג העבירה, צווים שניתנו על ידי בית משפט וכיוצ"ב. החוק קובע כי המרשם הפלילי חסוי, למעט מספר גופים שרשאים לעשות בו שימוש, תחת תנאים מסויימים. חשוב לציין שמקומות עבודה רבים דורשים מעובדיהם אישור היעדר רישום פלילי (תעודת יושר).

למעט עבירות חמורות במיוחד, רישום פלילי מתיישן ולאחר מכן נמחק. על פי החוק, מרגע שרישום פלילי נמחק, הוא כאילו לא היה קיים ולא ניתן לעשות בו שימוש.

מחיקת רישום פלילי אינה משימה פשוטה כלל ועיקר, שכן מטרת הרישום הפלילי הוא ביצוע מעקב אחר האדם שהורשע בפלילים. עם זאת, קיימות מספר אפשרויות למחיקת רישום פלילי:

אי הרשעה בתיק פלילי:

אם עברתם עבירה לא חמורה במיוחד, בית משפט רשאי להימנע מהרשעה, כלומר לקבוע שפלוני ביצע עבירה אך לא להרשיע אותו, ובכך לחסוך ממנו את הרישום הפלילי. עורך דין פלילי יצטרך לשכנע את בית המשפט כי עצם ההרשעה והרישום הפלילי הם בבחינת עונש קשה לנאשם וכי מעשיו היו קלים יחסית.

בקשת חנינה מנשיא המדינה:

נשיא המדינה רשאי להעניק חנינה לאזרחים על פי סמכות הקבועה בחוק, על כל עבירה בספר החוקים. במסגרת סמכות זאת, רשאי נשיא המדינה לקצוב עונשים, לקצר תקופת התיישנות של רישום פלילי וכן להורות על מחיקת הרישום עצמו. חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי כאשר מגישים בקשת חנינה מנשיא המדינה על מנת לנסח אותה ולבנות אותה באופן שתביא לתוצאה הטובה ביותר.

משרד עורכי הדין מורן נירשברג-דרורי מתמחה בהגשת בקשה למחיקת רישום פלילי.