קובלנות פליליות

קובלנה פלילית היא אישום פלילי, שבו המאשים הוא אדם פרטי, בניגוד לאישום פלילי רגיל, בו המאשימה היא המדינה (הפרקליטות). מטרת הקובלנה הפלילית היא להעמיד את הנאשם לדין, ולהביא להענשתו על פי הדין הפלילי, זאת בניגוד לתביעה אזרחית שמטרתה להעניק סעד אזרחי לתובע.

החוק במדינת ישראל קובע, כי כל אדם יכול להגיש קובלנה פלילית בגין רשימה סגורה של עבירות, שייחודן הוא עניין ציבורי מועט ובהן חוק איסור לשון הרע, פגיעה בצנעת הפרט או גרימת מטרדים כדוגמת תביעת מטרדי רעש, מטרדי זיהום אוויר וכיוצ"ב.

עם הגשת קובלנה פלילית לבית המשפט, ניתנת לפרקליטות אורכה של 15 ימים להחליט האם יש עניין ציבורי בקובלנה ואם היא מעוניינת להחליף את הקובל ולנהל את ההליך המשפטי במקומו.

משרד עורכי הדין מורן נירשברג-דרורי מתמחה בהגשת קובלנה פלילית ובניהול תיק קובלנה פלילית בבית משפט על כל צדדיו ובמיוחד בייצוג נפגעי עבירה.

כמה דברים שכדאי לדעת לפני שפונים להליך הגשת קובלנה פלילית:

  • הזכות להגיש קובלנה פלילית איננה מותנית בתלונה מוקדמת למשטרה וגם לא בפתיחת חקירה משטרתית.
  • הקובלנה אינה מסלול חלופי, הננקט כמוצא אחרון במקרה של אי הגשת כתב אישום על ידי התביעה, ויכולה לשמש ערוץ בלעדי או מקביל להבאת נאשם לדין.
  • אין גם צורך לגייס את תמיכתה של הפרקליטות או התביעה המשטרתית להליך, וניתן להגיש קובלנה פרטית אפילו אם עמדתם של רשויות התביעה שונה.
  • רשויות התביעה עשויות לגנוז את התלונה בעילה שאין עניין ציבורי בפרשה, או אין מספיק ראיות להוכחת האישום ואפילו בעילה של חוסר אשמה. אין בכל אלו כדי לחסום מתלונן מלנקוט בעצמו בהליך פלילי, בדרך של הגשת קובלנה פלילית.
  • ההחלטה להגיש קובלנה פרטית היא החלטתו של הקובל, שהוא בדרך כלל הקורבן, ללא חובת חקירה ובדיקה מוקדמת של הראיות בידי רשויות המדינה.