ועדת שחרורים שירות בתי הסוהר

וועדת שחרורים, או בשמה המוכר יותר ועדת שליש, מתכנסת על מנת לדון בבקשות אסירים לשחרור מוקדם- ניכוי שליש מתקופת המאסר. הוועדה אמנם מתכנסת בבית הסוהר, אולם אינה כפופה ואינה שייכת לשירות בתי הסוהר, אלא גוף עצמאי לגמרי השייך להנהלת בתי המשפט. וועדת השחרורים מורכבת משלושה: שופט המשמש כיו"ר הוועדה ושני נציגי ציבור, בדרך כלל אנשי מקצוע בעלי זיקה לתחום, כגון קרימינולוגים ועובדים סוציאליים. בוועדה נמצא גם נציג שב"ס, אך הוא אינו מביע עמדה ותפקידו לסייע לחברי הוועדה. רבים טועים לחשוב שוועדת שחרורים (ועדת שליש) משחררת אסיר שחרור מוקדם כגמול על התנהגות טובה במאסר. אין טעות גדולה מזו. אמנם התנהגותו של האסיר במאסר משפיעה על החלטת הוועדה אם להיעתר לבקשת האסיר לשחרור מוקדם, אולם פרמטר זה הוא רק אחד מני רבים אותם בוחנת הוועדה, ואינו בהכרח החשוב והמרכזי בהם. חוק שחרור על תנאי ממאסר קובע רשימה לא סגורה של קריטריונים שעל האסיר לעמוד בהם על מנת לזכות בשחרור מוקדם. ככלל, הוועדה בודקת האם האסיר ראוי לשחרור מוקדם והאם שחרורו המוקדם עשוי לפגוע בביטחון הציבור. וועדת השחרורים תבחן את עברו הפלילי של האסיר, האם מדוברבמאסר ראשון והאם זכה בעבר לשחרור מוקדם, חומרת העבירה בגינה מרצה את המאסר, התייחסותו לעבירה, האם עבר טיפול במהלך מאסרו, התנהגותו בין כתלי הכלא לרבות עבירות משמעת ומידעים מודיעיניים וכיוצ"ב. הוועדה תבחן גם את תכניותיו של האסיר לתקופת השליש: במרבית המקרים, על מנת לזכות בשחרור מוקדם יש צורך בהצגת תכנית טיפול ותעסוקה לתקופת השליש. בהכנת תיק לוועדת שחרורים מעורבים לא פעם גורמים רבים, למשל, וועדות מקצועיות כמו ועדת אלימות במשפחה או וועדת גילוי עריות (אלמ"ב ווג"ע) והמרכז לבריאות הנפש של שב"ס (מב"ן). כמו כן, יש צורך במעורבות של הרשות לשיקום האסיר או גורמי טיפול פרטיים להכנת תוכנית לתקופת השליש. לגבי אסירים השפוטים למאסרי עולם, עניינם נדון במסגרת וועדת שחרורים מיוחדת שהרכבה שונה. הוועדה המיוחדת תפקידה להמליץ לנשיא המדינה לקצוב את עונש המאסר (מאסר עולם כשמו כן הוא – אלא אם נקצב עונשו של האסיר לתקופה קצובה שלא תפחת מ- 30 שנות מאסר). כמו כן, הוועדה המיוחדת דנה בבקשות לשחרור מוקדם של אסירי עולם שעונשם נקצב וסיימו לרצות 2/3 מתקופת מאסרם. חשוב לזכור שהתפיסה היא כי על האסיר לרצות את מלוא מאסרו. שחרור מוקדם היא פריווילגיה ולכן על האסיר מוטל הנטל הכבד להוכיח שהוא ראוי לשחרור מוקדם. לכן, על מנת להגביר את הסיכויים לקבל שליש, היינו לזכות בשחרור מוקדם, יש צורך בקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מתאים של עו"ד פלילי המתמחה בתחום ובכך להגביר את הסיכויים של האסיר לזכות בשחרור מוקדם. עו"ד מורן נירשברג-דרורי עוסקת בייעוץ וייצוג אסירים הן בעתירות אסירים והן בפני וועדת השחרורים. למשרד ניסיון עשיר בייצוג אסירים, גם בתיקים מורכבים הדורשים חוות דעת ומעורבות של גורמים מקצועיים רבים. כן מייצגת עו"ד פלילי בקריות מורן נירשברג-דרורי אסירי עולם בפני וועדת השחרורים המיוחדת.

אודות עו"ד מורן נירשברג-דרורי


השארת תגובה